top of page

خدا دوستار شماست.

طبیعت و مکاشفه آن به یکسان بر محبت خدا شهادت می­دهند. خدا مانند پدری خوب و مقتدر در آسمان همه چیز را برای ما فراهم می­کند. او منشاء حیات، حکمت و خوشی است. به چیزهای عالی و زیبای طبیعت نگاه کنید. به سازگاری شگفت انگیز آنان برای رفع نیازها و سعادت نه تنها انسان‌ها بلکه همه موجودات بیاندیشید. نور خورشید و بارانی که زمین را تازه و باطراوت می­کند، تپه‌ها و دریاها و باغ‌ها همه از محبت خالق سخن می­گویند. خداست که نیازهای روزانه تمامی مخلوقاتش را فراهم می­آورد ...

امید

امید آتشی است که از درون می‌سوزد هنگامیکه همه جا تاریک به نظر می‌رسد. یک امید قوی برای لذت بردن از زندگی به شما شهامت و نیرو می‌بخشد. آیا افسرده هستید؟ آیا به خودتان یا به آنچه آینده برای شما خواهد داشت بی اعتماد هستید؟ آیا به نظر اخگر امیدتان به خاموشی می‌گراید؟ در ادامه نحوه برافروختن امیدتان را دریابید! اولاً، صد در صد امیدتان را بر خدای آسمانی قرار بدهید. کتاب مقدس می‌گوید: «زیرا خداوند می‌گوید: فکرهایی را که برای شما دارم می‌دانم که فکرهای سلامتی می‌باشد ...

آزادی

عیسی می گوید: «اگر شما به کلام من پایبند بمانید، پس واقعاً شاگرد من خواهید ­شد؛ و حقیقت را خواهی شناخت و حقیقت شما را آزادی خواهد کرد.» بدانید که آزادی نتیجه درستی است. یک دانشجوی کلاس فیزیک پیشرفته را در نظر بگیرید که علاوه بر حل یک مسئله بسیار دشوار ریاضی باید تکلیفی را روز بعد به استادش در کلاس تحویل دهد. پس حدود ۸ شب کار خود را شروع نموده مدتی روی آن مسئله کار می­کند. وی تعدادی x و y دارد و انواع نمادهای ریاضی بر روی کاغذش دیده می‌شوند ...
bottom of page