top of page

عیسی مسیح خیلی زود دوباره به این دنیا باز خواهد گشت! مطابق با کتاب مقدس عیسی خداوند با فرشتگان پُر قدرت در آتش مشتعل ظهور خواهد کرد (رساله دوم به تسالونیکیان باب ۱ آیات ۷، ۸) و هر چشمی او را خواهد دید (مکاشفه یوحنا باب ۱ آیه ۷). عیسی ایماندارانش ابتدا مردگان و سپس زندگان را با خود به آسمان خواهد برد جایی که او برای زندگی آنها مهیا کرده است (یوحنا باب ۱۴ آیه ۱ الی ۳)؛ اما همه آماده نخواهند بود و ایشان بخاطر آمدنش می‌گریند (متی باب ۳۴ آیه ۳۰). اتفاقات معینی رخ خواهند داد که نشان می‌دهند که آمدنش نزدیک است (متی باب ۲۴ آیه ۳۳). برای این واقعه آمادگی لازم است که باید انجام گیرد (مکاشفه یوحنا باب ۶ آیه ۱۷). ما تلاش داریم تا همه مردم را به آماده شدن برای زمان بازگشت عیسی مسیح فرا بخوانیم.

ما معتقدیم کلام خدا کلام الهام شده‌ی خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است. (رساله دوم به تیموتائوس فصل ۳ آیه ۱۵ را ببینید.)

ما معتقدیم عیسی خدای ابدی و خود خالق است و نه موجودی خلق شده. با اینکه از هر لحاظ خداست ولی جسم انسانی به خود گرفت تا برای گناهان ما زندگی کند و بمیرد. ما همچنین اعتقاد داریم که او پس از سه روز از دنیای مردگان برخاست.

ما اعتقاد داریم که کیفر گناه بشر بر روی صلیب جلجتا توسط مرگ عیسی پرداخت شد. «زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیحْ عیساست» (رساله به رومیان فصل ۶ آیه ۲۳). با ایمان به عیسی مسیح و پذیرفتن فیض خون ریخته شده‌اش ما عطای حیات ابدی را دریافت می‌کنیم. «نه از اعمال، تا هیچ‌کس نتواند به خود ببالد.» (رساله به افسسیان فصل ۲ آیه ۹).

برای اینکه ما عیسی را بخاطر مرگ فداکارانه‌اش دوست داریم می‌خواهیم به همان شکل که در انجیل یوحنا فصل ۱۴ آیه ۱۵ فرمان می‌دهد از او اطاعت نماییم. ولی چون نجات یافته‌ایم می‌خواهیم تا احکام او را بعنوان راهنما برای کامیابی در زندگی حفظ کنیم.

ما معتقدیم که نبوت فاش می‌کند که عیسی دوباره به زودی ظهور خواهد کرد. (انجیل متی فصل ۲۴ آیه‌های ۳۲ تا ۵۱ را ببینید.)

هدف خدمت عهد جدید اطلاع رسانی درست و صحیح در خصوص بینش حقیقی کلام خدا با مردم دنیا بخصوص فارسی زبانان می‌باشد. این خدمت کار خود را از سال ۲۰۱۵ آغاز کرده و ریشه این خدمت را می‌توان در کتاب مکاشفه فصل ۱۴ آیه‌های ۶ تا ۱۳ یعنی پیام سه فرشته یافت. آمین!

ما شما را دعوت می‌کنیم تا تمام مطالب این وب‌سایت را به رایگان با همه‌ی دوستان و عزیزان خود به اشتراک بگذارید و اگر خداوند قلب شما را در خصوص محتوا، مطالب و پروژه‌های موجود و در درست کار گروه عهد جدید تحت تأثیر قرار داده با هدایت خداوند و دعای مداوم برای تحقق هر چه زودتر این پروژه‌ها با کمک‌های مالی خود ما را یاری برسانید. 

 

پروژه‌های آینده

تولید برنامه‌های تلویزیونی

اگر در حین مطالعه کلام خدا به نکات و بخش‌هایی رسیدید که شما را در درک و فهم آنها به چالش کشانده با تماشای این برنامه‌های تلویزیونی راحت‌تر در این خصوص تصمیم بگیرید.

تولید سرودهای پرستشی

تیمی مجرب در حال تهیه سرودهای پرستشی می‌باشند که از همین طریق به زودی به صمع شما عزیزان خواهد رسید.

تولید دروس بنیادی درباره کتاب مقدس

شما با مراجعه مستمر به این وبسایت می‌توانید راحت‌تر و سریع‌تر به پرسشهای خود در خصوص کتب‌مقدس دسترسی پیدا کنید!

bottom of page