top of page

چگونه یکشنبه روز پرستش عموی شد؟

عالمان دینی و مردم عادی درباره صحت روز یکشنبه بعنوان روز پرستش مطابق با کتاب‌ مقدس می‌پرسند ....

آیا کتاب مقدس تحریف شده است؟

برخی می‌پرسند، «آیا حقیقت اینکه ۴ انجیل داریم ثابت می‌کند که عهد جدید تحریف شده است؟»

جواب ساده است، خیر. اما پرسش نشان می‌دهد که در مورد نحوه ارائه شدن کتاب مقدس...

منظور از عهد قدیم و عهد جدید چیست؟

منظور از عهد قدیم و عهد جدید چیست؟

۳۹ کتاب در کل مجموعه ای از نوشته‌های انبیاء عبری قبل از عیسی مسیح را می‌سازد. مسیحیان...

آیا خوردن گوشت خوک سود یا فایده ای هم دارد؟

آیا خوردن گوشت خوک سود یا فایده‌ای هم دارد؟

پاسخ کاملاً ساده است، کتاب مقدس...

چرا مصرف شراب یا نوشیدنی الکلی بی فایده است؟

چرا مصرف شراب یا نوشیدنی الکلی بی فایده است؟

پاسخ آسان است کتاب مقدس به ما می‌گوید اراده خدا برای زندگی‌های ما انجام این امر نیست. شراب...

آیا ایمانداران  نیاز دارند تا روز هفتم، سبت (شنبه) را حفظ کنند؟

آیا رساله به کولسیان باب ۲ آیه‌های ۱۶ الی ۱۷ نشان می دهد هفتمین روز، سبت یک بخش از قوانین تشریفاتی قوم یهود بود و با جان دادن عیسی مسیح بر روی صلیب منسوخ گردید؟

رسم قربانی ها و همه احکام الهی با دقتی شگفت انگیز طرح هایی از نقشه نجات...

bottom of page