تصویری

شنیداری

موعظات عهد جدید، اهل کتاب
سرودهای پرستشی

رادیو جهانی ادونتیست

شما می‌توانید برای شنیدن برنامه‌های رادیو جهانی ادونتیست به زبان فارسی به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

http://me.awr.org/tr/fas