تصویری

شنیداری

رادیو جهانی ادونتیست

صدای امید

شما می‌توانید برنامه‌های فارسی زبان صدای امید را همه روزه در این ساعات به وقت ایران بشنوید:

فرکانس: ۹۵۰۵ کیلوهرتز

ردیف ۴۹ متر 

۸ صبح

فرکانس: ۱۵۱۵۰ کیلوهرتز

ردیف ۳۱ متر

۸ شب

به وقت ترکیه:

۳۰ : ۷ صبح

۳۰ : ۷ شب

 

شما می‌توانید برای شنیدن برنامه‌های رادیو جهانی ادونتیست به زبان فارسی به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

http://me.awr.org/tr/fas

موعظات عهد جدید، اهل کتاب
سرودهای پرستشی