top of page

برای دریافت حقیقت آسمانی با ما ارتباط برقرار کنید

کتابچه راهنمای مطالعه کلام خداوند 

راهنمای مطالعه کلام خداوند - پیدایش

۲۹- راهنمای مطالعه کلام خداوند سال ۲۰۲۲ سه ماهه دوم -پیدایش.png

کتـاب پیدایـش از عیسـی سـخن مـی گویـد: او کـه خالـق و رزاق و منجـی اسـت. یوحنـای رسـول بـا رجـوع بـه اعصـار گذشـته از آنچـه کـه موسـی، آن پدرسـالار قوم، از کتـاب پیدایـش قلـم فرسـوده بـود، روایـت خلقـت را چنیـن نقـل مـی کنـد: «در ابتـدا کلمـه بـود و کلمـه نـزد خـدا بـود و کلمـه خـدا بود. هـمان در ابتـدا نزد خـدا بود. همه چیـز به واسـطة او آفریـده شـد و بـه غیـر از او چیـزی از موجـودات وجـود نیافـت. در او حیات بـود و حیات نور انسـان بـود» (یوحنـا ۱: ۱ – ۴). یوحنا در اینجا چه نوشته است؟ «در ابتدا» هر آنچه که آفریده شد، هر آنچه که زمانی وجود نداشته توسط عیسی مسیح هستی یافت. تمام خلقت – از مجموعه ستارگانی که در سراسر گیتی همچون چرخ هایی از آتش در گردونه افلاک در گردشند تا دی ان ای که بطور دقیق و اعجازگونه ای در یک سلول بافته شده اند تا امواج کوانتوم همگی توسط عیسی خلق گردیده و برقرار شده اند. و کتاب پیدایش اولین داستان در کلام مقدس است که هم در خصوص خلقت و هم در باب رستگاری از دریچه آفرینش سخن می گوید. کتاب پیدایش، تنها مرجع و گزارش «رسمی» از مبدا و منشاء ما در دنیاست.

واژه انگلیسی پیدایش از کلمه یونانی genesis مشتق شده که به معنای «شروع» یا ابتدا می باشد که خود از کلمه عبری bere’shit برگرفته شده که به معنای «در ابتدا» می باشد - اولین عبارت از کتاب است (بدین جهت، اولین عبارت از کل کتاب مقدس می باشد). پیدایش، شالوده و اساس را به ما ارائه می کند، پایه ای که تمامی آیات کلام مقدس بر آن قرار گرفته است. بخاطر اینکه کتاب پیدایش، نخستین کتاب می باشد و بنیان مطالب مابعدی است، محتملاً اکثر قریب به اتفاق نقل قول ها از آن است و یا اینکه مرجعی برای مابقی آیات مقدس می باشد. کتاب پیدایش حائز اهمیت می باشد زیرا که این کتابی است که بیش از هر کتابی دیگر، در هر کجا، به ما کمک می کند تا درک کنیم که ما به عنوان وجود بشری چه کسی هستیم، بویژه که این حقیقت در حال حاضر بسیار حیاتی است، در روزگاری که گوئی ما انسانها چیزی جز برآیند حاصل از یک تصادف و تکامل تدریجی در این جهان مادی نیستیم. یا به قول یکی از فیزیکدانان، ما انسانها «گل و لای سازمان یافته» هستیم، (که تا حدی درست است، هر چند که برای او قوانین طبیعت آن را به تنهایی سازماندهی می کنند!). با اینحال، پیدایش منشاء اصلی ما را آشکار می کند، اینکه ما بطور هدفمند و کاملاً در شکل و شمائل خداوند در یک جهان کامل و بدون عیب و نقص خلق شده ایم. پیدایش همچنین سقوط در گناه را شرح می دهد؛ به همین دلیل است که جهان ما دیگر کامل و بی عیب ونقص نیست و باز به همین دلیل است که ما نیز به عنوان بشر دیگر کامل نیستیم. با این وجود، پیدایش با وعده نجات خداوند، در جهانیکه جز مرارت و مرگ چیزی در خود ندارد، ما را تسلی می بخشد.

پیدایش با داستانهای برجسته و شگفت انگیزی از معجزات (خلقت، تولدها، رنگین کمان) و غضب داوری (سیل،صدوم و غموره)، شهادتی از حضور مقدس خداوند می باشد که مهیب و اعجاب بر انگیز است. اما کتاب پیدایش همچنین کتابی تکان دهنده از حکایتهای انسانی از محبت و عشق (یعقوب و راحیل)، از نفرت (یعقوب و عیسو)، تولد (اسحاق، یعقوب، پسران یعقوب)، مرگ (ساره، راحیل، یعقوب، یوسف)، قتل (قائن، سیمون، و لاوی)، و عفو و بخشش (عیسو، یعقوب، یوسف و برادرانش) می باشد. پیدایش همچنین کتابی آموزشی با درس های اخلاقی (هابیل، قائن)، ایمانی (ابراهیم، یعقوب) و امید و وعده رستگاری (له کردن مار، سرزمین موعود) میباشد. در طی این سه ماهه، ما نه تنها کتاب پیدایش را مطالعه و بررسی خواهیم کرد – بلکه از خواندن داستان های زیبای آن لذت خواهیم برد و یاد خواهیم گرفت که چگونه بهتر با سرور آفرینش، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب همراه شده و گام برداریم. در همین حال، نقل مکان های جغرافیایی کتاب از باغ عدن به بابل، به سرزمین موعود، تا مصر، تا دورنمای سرزمین موعود – ما را به یاد کوچ های عشایری خودمان می اندازد، و امید را ما برای رسیدن به سرزمین موعود واقعی یعنی آسمان و زمین جدید قوت می بخشد. همانطور که ما شخصیتهای مختلف را در سراسر صفحات کتاب پیدایش دنبال می کنیم، ما به این مسئله پی خواهیم برد – صرف نظر از اینکه چقدر زمان، مکان، فرهنگ، و شرایط متفاوت باشد – اغلب حکایت های آنان از بسیاری جهات همانند حکایت های ماست.

ژاک بی دوکِن، دارای دکترای الهیات، دکترای افتخاری بخاطر کمک به بشریت و استاد بازنشسته که بطور افتخاری درس عبری و تفسیر عهد عتیق را در دانشکده الهیات دانشگاه اندروز وابسته به کلیسای ادونتیست های روز هفتم تدریس می کند.

آرشیو

bottom of page