top of page

آیین عشای ربانی

«آیین عشای ربانی حاکی از مشاركت سمبلیک در بدن و خون مسیح است برای ابراز ایمان به او بعنوان منجی مان. در تجربه این آیین، مسیح حضور دارد تا با امت خویش ملاقات كرده و آنان را قوت بخشد. همچنان كه در این آیین مشاركت می‌جوییم با خوشی مرگ او را تا وقتی كه دگر بار بازگردد اعلام خواهیم کرد. آمادگی برای پیوستن به این آیین مستلزم خودآزمایی، توبه و اعتراف می‌باشد. عیسی مسیح خدمت شستشوی پاها را همراه با این آیین وضع نمود که حاكی از تجدید مقدس، برای ابراز تمایل به خدمت به دیگران در تواضع مسیح وار و اتحاد قلب هایمان همراه با محبت است. انجام این آیین برای همه ایمانداران آزاد می‌باشد.»

عیسی مسیح آیین عشای ربانی را بعنوان عهدی بخصوص برای به خاطر آوردن مرگش برای ما و برای بهره مند شدن از حضورش به شیوه ای خاص برقرار نمود.​ تمامی آیه‌ها را می‌توانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید!

اتحاد در کلیسا
 • عیسی مسیح آیین عشای ربانی را در شام آخر (شام فصح) برقرار نمود همان وقت که آن را با شاگردان خود درست پیش از مصلوب شدنش جشن گرفت. انجیل متی فصل ۲۶ آیه های ۱۷ تا ۳۰.

 • نان و پیاله شراب (آب انگور) بطور نمادین بدن و خون عیسی مسیح هستند. رساله اول به قرنتیان فصل ۱۰ آیه‌های ۱۶ تا ۱۷.

 • مشارکت در آیین عشای ربانی بیان کننده ایمان ما به خداوند و منجی است. انجیل یوحنا فصل ۶ آیه های ۴۸ تا ۶۳.

 • آیین عشای ربانی یادبودی بخصوص از مرگ عیسی مسیح برای گناهان ما و اعلامیه ای از بازگشت نزدیک اوست. رساله اول به قرنتیان فصل ۱۱ آیه های ۲۳ تا ۲۶.

پیش از اینکه آیین عشای ربانی را بجاز آوریم نیاز است تا حساب خود را با خدا و برادران و خواهران خود در عیسی مسیح صاف کنیم. مراسم شستشوی پاهای دیگر ایمانداران پیش از این آیین سمبلی از تطهیر است.

 • ما به واسطه خودآزمایی، توبه و طلب بخشش باید خویش را برای آیین عشای ربانی آماده کنیم. رساله اول به قرنتیان فصل ۱۱ آیه‌های ۲۷ تا ۳۰.

 • رسم فروتنی و شستشوی پاهای دیگر ایمانداران بخشی از آیین عشای ربانی است؛ در بجا آوردن این رسم ما نمونه عیسی مسیح را در تواضع و خدمت پیروی می‌کنیم. انجیل یوحنا فصل ۱۳ آیه های ۱ تا ۱۷.

 • پرهیزکاران اهل کتاب آیین عشای ربانی را بطور همگانی انجام می‌دهند و اجازه می‌دهند تا همه ایمانداران از هر فرقه ای این مراسم را به همراه ایشان به جار آوردند.

اتحاد در کلیسا

استفاده شخصی

 • چرا بخاطر آوردن مرگ عیسی مسیح برای من با اهمیت است؟

 • چرا توبه و طلب بخشش برای گناهان پیش از مشارکت در سمبل بدن و خون عیسی مسیح بطور نمادین با اهمیت هستند؟

 •  به چه خاطر تواضع و فروتنی در  زندگی یک ایماندار اهمیت دارد؟

 • عیسی مسیح آیین عشای ربانی را پایه گذاری کرد تا کفاره عظیم او برای خویش را به یاد آورم. او در این اتفاق فرصتی بخصوص برای شروع دوباره با گذشته بخشیده شده و ارتباط شفا یافته ام با دیگران مهیا نمود.

تعهد

خداوندا، ای پدر آسمانی از اینکه عیسی مسیح فرصتی برای تخصیص خودم بطور منظم به تو و همچنین صاف کردن حسابم با تو و دیگران برایم مهیا نموده بسیار خرسندم و تمام کوشش خود را بکار خواهم گرفت تا برای شرکت در آیین عشای ربانی هر زمان که در جمع ایمانداران انجام گیرد آماده باشم. آمین!

انجیل متی فصل ۲۶ آیه های ۱۷ تا ۳۰: ۱۷ در نخستین روز عید فطیر، شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: «كجا میل داری برای تو شام فصح را آماده كنیم ۱۸ عیسی جواب داد: «در شهر نزد فلان شخص بروید و به او بگویید: استاد می‌گوید وقت من نزدیک است و فصح را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم داشت.» ۱۹ شاگردان طبق دستور عیسی عمل كرده شام فصح را حاضر ساختند. ۲۰ وقتی شب شد عیسی با دوازده شاگرد خود بر سر سفره نشست. ۲۱ در ضمن شام فرمود: «بدانید كه یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد كرد.» ۲۲ آنان بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدند: «خداوندا، آیا من آن شخص هستم؟» ۲۳ عیسی جواب داد: «کسی‌که دست خود را با من در كاسه فرو می‌کند، مرا تسلیم خواهد كرد. ۲۴ پسر انسان به همان راهی خواهد رفت كه در کتاب‌مقدّس برای او تعیین شده است، امّا وای بر آن‌کسی كه پسر انسان توسط او تسلیم شود. برای آن شخص بهتر بود كه هرگز به دنیا نمی‌آمد.» ۲۵ آنگاه یهودای خائن در پاسخ گفت: «ای استاد، آیا آن شخص من هستم؟» عیسی جواب داد: «همان‌طور است كه می‌گویی.» ۲۶ شام هنوز تمام نشده بود كه عیسی نان را برداشت و پس از شكرگزاری آن را پاره كرده به شاگردان داد و گفت: «بگیرید و بخورید، این بدن من است.» ۲۷ آنگاه پیاله را برداشت و پس از شكرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: «همهٔ شما از این بنوشید ۲۸ زیرا این خون من است كه اجرای پیمان تازه را تأیید می‌کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می‌شود. ۲۹ بدانید كه من دیگر از میوهٔ مو نخواهم نوشید تا روزی كه آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم.» ۳۰ پس از آن، سرود فصح را خواندند و به طرف كوه زیتون رفتند.

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۰ آيه های ۱۶ تا ۱۷: ۱۶ آیا مقصود از نوشیدن پیالهٔ پر از بركت كه خدا را برای آن سپاس می‌گوییم، سهیم شدن در خون مسیح نیست؟ و آیا وقتی نان را پاره كرده می‌خوریم، آیا مقصود ما سهیم‌شدن در بدن مسیح نیست؟ ۱۷ همان طوری که یک نان وجود دارد، ما نیز اگرچه بسیاریم یک بدن هستیم زیرا همهٔ ما در خوردن یک نان شریكیم.

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۱ آیه های ۲۳ تا ۲۶: ۲۳ تعالیمی را كه به شما دادم، از خود خداوند گرفتم و آن این بود كه عیسی خداوند در شبی كه تسلیم دشمنان شد، نان را گرفت ۲۴ و بعد از شكرگزاری آن را پاره كرده گفت: «این است بدن من برای شما. این را به‌یاد من بجا آورید.» ۲۵ همان‌طور پس از شام پیاله را نیز برداشته گفت: «این پیاله همان پیمان تازه‌ای است كه با خون من بسته می‌شود. هرگاه این را می‌نوشید، بیاد من بنوشید.» ۲۶ زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید، مرگ او را اعلام می‌کنید.

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۱ آیه های ۲۷ تا ۳۰: ۲۷ بنابراین اگر كسی به طور ناشایست نان را بخورد و پیاله را بنوشد، نسبت به بدن و خون خداوند مرتكب خطا خواهد شد. ۲۸ بنابراین هرکس باید خود را بیازماید، آن وقت خود از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. ۲۹ زیرا کسی‌که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نكند و از آن بخورد و بنوشد با خوردن و نوشیدن آن، خود را محكوم می‌سازد. ۳۰ به همین سبب است كه بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید و عدّه‌ای نیز مرده‌اند.

انجیل یوحنا فصل ۱۳ آیه‌های ۱ تا ۱۷: ۱ یک روز قبل از عید فصح بود. عیسی فهمید كه ساعتش فرا رسیده است و می‌بایست این جهان را ترک كند و نزد پدر برود. او كه همیشه متعلّقان خود را در این جهان محبّت می‌‌نمود، آنها را تا به آخر محبّت كرد. ۲ وقت شام خوردن بود و شیطان قبلاً دل یهودای اسخریوطی را برانگیخته بود كه عیسی را تسلیم نماید. ۳ عیسی كه می‌دانست پدر همه‌چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده است و به سوی او می‌رود، ۴ از سر سفره برخاسته، لباس خود را كنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به كمر بست. ۵ بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع كرد به شستن پاهای شاگردان و خشک‌كردن آنها با حوله‌ای كه به كمر بسته بود. ۶ وقتی نوبت به شمعون پطرس رسید او به عیسی گفت: «ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟» ۷ عیسی در جواب گفت: «تو اكنون نمی‌فهمی من چه می‌کنم ولی بعداً خواهی فهمید.» ۸ پطرس گفت: «هرگز نمی‌گذارم پاهای مرا بشویی.» عیسی به او گفت: «اگر تو را نشویم، تو در من سهمی نخواهی‌ داشت.» ۹ شمعون پطرس گفت: «پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا بلكه دستها و سرم را نیز بشوی.» ۱۰ عیسی گفت: «کسی‌که غسل كرده است احتیاجی به شست‌وشو ندارد، به جز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید، ولی نه همه.» ۱۱ چون او می‌دانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود، به همین دلیل گفت همهٔ شما پاک نیستید. ۱۲ بعد از آنکه پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسید: «آیا فهمیدید برای شما چه كردم؟ ۱۳ شما مرا استاد و خداوند خطاب می‌کنید و درست هم می‌گویید زیرا كه چنین هستم. ۱۴ پس اگر من كه استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شسته‌ام، شما هم باید پاهای یكدیگر را بشویید. ۱۵ به شما نمونه‌ای دادم تا همان‌طور كه من با شما رفتار كردم شما هم رفتار كنید. ۱۶ یقین بدانید كه هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستندهٔ خویش بزرگتر نیست. ۱۷ هرگاه این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید.

.

bottom of page