top of page

 افتخاری که به آسانی بدست نمی آید و فقط زمانی میسر می گردد که انسان خویشتن را فراموش کرده باشد. تسلیم شدن به خداوند به شما اجازه می دهد تا هر روز در او رشد و نمو یافته و او را بعنوان تنها ناجی خود بپذیرید، از کارها و اعمال بد و نادرست گذشته دست بکشید و به سوی او قدم بردارید. بودن و قدم برداشتن با او کار آسانی نیست پس باید آماده هر گونه دشواری، سختی و نامهربانی از طرف انسانهای دیگر بخصوص اقوام و دوستان باشید. ولی با دعا و درخواست خالصانه از باری تعالی می‌توانید برای هر یک از این مشکلات و سختی ها راهکاری یافته و خود و نزدیکانتان را با حقیقت نجات بدست مسیح آشنا نمایید. محبت سرمنشاء خود را از خدواند مسیح یافت و در همه انسانهای قابل بسط دادن می‌باشد به شرطی که او را بپذیرند و همچنین اجازه دهند تا قلبشان را پالایش و دوباره تازه سازد. مسیح عیسی همراه شما عزیزان باشد و هرگز نیازمندان و محتاجان محبت حقیقی را در دعاهایتان فراموش نکنید!

-دیوید

bottom of page