top of page

عیسی رابط پیوند انسان با محبت خدا بود و هست فقط کافی است به او ایمان بیاوریم. چنین محبتی، بی همتاست.

خدا دوستار شماست!

طبیعت و مکاشفه آن به یکسان بر محبت خدا شهادت می­دهند. خدا مانند پدری خوب و مقتدر در آسمان همه چیز را برای ما فراهم می­کند. او منشاء حیات، حکمت و خوشی است. به چیزهای عالی و زیبای طبیعت نگاه کنید. به سازگاری شگفت انگیز آنان برای رفع نیازها و سعادت نه تنها انسانها و بلکه همه موجودات بیندیشید. نور خورشید و بارانی که زمین را تازه و باطراوت می­کند، تپه ها و دریاها و باغها همه از محبت خالق سخن می­گویند. خدا نیازهای روزانه تمامی مخلوقاتش را فراهم می­آورد. شش هزار سال پیش، خداوند اولین انسانها یعنی آدم و حوا را کاملا" مقدس و سعادتمند آفرید. زمین زیبا هنگامی با دست خالق آفریده شد، آثار مرگ یا سایه لعنت نداشت. تخطی از شریعت خدا، احکام محبت آمیز او موجب بدبختی و مرگ شد. با این حال در بحبوحه مصیبت حاصل از گناه، محبت خدا آشکار می شود. جهان هر چند سقوط کرده است ولی همه آن مصیبت و بدبختی نیست. طبیعت در قید خود، حامل پیامهای امید و تسلی است. گلها بر روی خارها روییده اند و خارها از گلهای رز پوشیده می شوند. بر روی هر غنچه شکفته شده و هر سبزه روییده شده، عبارت"خداوند محبت است" نوشته شده است. آواز پرندگان زیبا در آسمان، عطر افشانی گلهای رنگارنگ در فضا، درختان سرسبز و بلند قامت جنگل، همگی از مهربانی و مراقبت پدرانه خدا و اشتیاق او برای سعادتمند کردن فرزندانش حکایت می کنند.در کتاب مقدس، ذات خدا آشکار می شود. او خود محبت و بخشش بیکرانش را اعلان کرده است. زمانیکه موسی دعا کرد: «استدعا دارم جلال خود را به من نشان بدهی.» «خداوند پیش روی موسی عبور کرده و ندا در داد که یهوه، یهوه، خدای رحیم و رئوف و دیر خشم و کثیر احسان و رفاه، نگاه دارنده رحمت برای هزاران و آمرزنده خطا و عصیان و گناه.» با خواندن همه نوشته­های انبیاء، ما تصویر همیشه گسترده ذات سرشار از محبت خدا را مشاهده می­کنیم.همچنین غلیرغم تمامی این شواهد، دشمن نیکی، شیطان اذهان انسانها را منحرف کرد طوریکه آنها با دیده ترس به خدا بنگرند و او را خدایی ستمگر و کینه توز تصور کنند. شیطان باعث شد انسان ها تصور کنند خدا شخصیتی است که ویژگی اصلی او مجازات شدید می باشد، او خدا را داوری خشن و خالقی سختگیر و بی رحم معرفی نمود. او خالق را بعنوان شخصیتی ترسیم کرد که با نگاهی دقیق زیر نظر گرفته تا خطاها و اشتباهات ایشان را تشخیص داده و بتواند آنها را مورد محاکمه و مجازات قرار دهد. برای افشای دروغ های شیطان بود که عیسی آمد و در بین انسانها ساکن شد. شیطان به خدا تهمت زد و ذات واقعی خود را کتمان کرد. بنابراین، خدا مسیح را فرستاد تا ماهیت محبت حقیقی خود را به جهان نشان بدهد. عیسی در شرح رسالت زمینی خود گفت: « روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقرا را بشارت دهم و مرا فرستاد تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان بینایی اعلام کنم و ستمدیگان را رهایی ببخشم». این مأموریت عیسی بود. عیسی مسیح برای انجام اعمال نیکو به روستاها و دهکده ها می رفت و کسانی را که تحت ستم شیطان قرار گرفته بودند را شفا می داد. روستاهای بسیاری وجود داشتند که در آنها ناله بیماری شنیده نمی شد زیرا او از آنجا گذر کرده و همه مریضان را شفا داده بود. اعمال او شهادت بر مسح آسمانی او می داد. محبت، بخشش و مهربانی در تمام اعمال زندگی او آشکار بود. قلب او با فرزندان آدم عمیقاً احساس دلسوزی می کرد. اگرچه او از آسمان فرستاده شده بود، اما طبیعت انسان را بر خود گرفت تا بتواند به نیازهای اساسی انسان دسترسی پیدا کند. عیسی حقیقت را پنهان نکرد یا برای چاپلوسی دیگران چیزی بر زبان نیاورد. او با محبت تمام اراده خدای آسمانی را به زبان می آورد. او در معاشرت با مردم بیشترین ظرافت و ملاحظه را به خرج می داد و هرگز با خشونت رفتار نمی کرد. او هرگز بی جهت سخنان تند بر زبان نیاورد. عیسی ضعفهای انسانی را شماتت نکرد. او حقیقت را همیشه با محبت بر زبان می آورد. او ریاکاری، بی ایمانی و بی عدالتی را محکوم میکرد، اما زمانیکه سرزنش های انتقاد آمیزی که انسان های گناهکار را دل ریش می کرد بر زبان می آورد صدایش پر از بغض می شد. عیسی قبل از مرگ خود بر اورشلیم , شهری که دوست داشت گریست. او گریست زیرا آنها از پذیرش عطیه فیض خدا امتناع ورزیدند. عیسی شجاعانه گفت: «من راه، حقیقت و حیات هستم و هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید.» و رهبران یهودی او را انکار کردند. اما عیسی با مهربانی و دلسوزی با ایشان رفتار می کرد. او یگانه مسیح موعود بود که خدا او را مسح کرد. رسالت مسیح نجات دادن دنیا از گناه بود. یهودیان او را انکار کردند ولی آفریقاییها , اروپایی ها, چینیان و غیره چطور؟ ایشان و ملیت های دیگر چه عکس العملی در مقابل پیامش نشان خواهند داد؟ عیسی برای جویندگان او گنج و مسیر سعادت، کلید ورود به آسمان, رهایی از تعصبات مذهبی, روش جدید زندگی, فرار از مراسم مذهبی بی معنی و قربانی گذاشتن است. آری، عیسی آسمان و زمین را دوباره به هم نزدیک ساخت. زندگی عیسی نمونه ایثار و محبت به دیگران بود. هر فردی در نظر او با ارزش بود. او چگونه میخواست با ارزش بودن همه انسان های جهان را در نظر خدا بیان کند. عیسی رمز سعادت حقیقی را آموخت. هر چند که او از مقام و مرتبه الهی برخوردار بود، اما بخاطر محبت خارق العاده نسبت به تمامی اعضای خانواده نژاد بشری مانند یک خدمتکار از مقام خود دست کشید. حتی تا جایی که پاهای شاگردان خود را می شوید. او در تمام افراد، چه غنی و چه فقیر یا بیمار و و هر طبقه ای جانهای فریب خورده و گمراه را دید که رسالت او نجات ایشان بود. رفتار و ذات مسیح، همانگونه که در زندگی او ظاهر شد این چنین بود. زندگی بدون عیب و استثنائی عیسی، شخصیت خدای آسمانی را به ما تعلیم می دهد. زندگی شفا بخش و یاری رسان او پنجره ای است که می توانید از طریق آن نیات خدا را نسبت به خودتان مشاهده نمایید. عیسی، رحمت کلام خدا بود که توسط او خدا دست راست خود را به این دنیا نشان داد. عیسی برای نجات ما به این دنیا آمد، زندگی کرد, رنج کشید و جان داد. او «صاحب غمها شد» تا ما در شادی ابدی سهیم شویم. خداوند اجازه داد مسیح محبوبش، پر از فیض و راستی، به دنیایی که به واسطه گناه ضایع و آلوده شده بود و در سایه لعنت و مرگ قرار داشت، قدم بگذارد. او به عیسی اجازه داد تا آغوش محبت او و پرستش فرشتگان را رها کرده و شرمندگی, توهین و حقارت, نفرت و مرگ را تحمل نماید. جزای گناه ما بر او آمد؛ کفاره گناهانمان را برعهده گرفت تا به ما آرامش بدهد و از زجری که او کشید ما شفا یافتیم. اینک او را بر فراز صلیب نظاره کنید! همان قربانی بی عیب خدا. یحیای تعمید دهنده با دیدن عیسی فریاد زد: «اینک بره خدا!» رسولان عیسی او را «پسر خدا» خطاب می کردند. اما این نبرد زمانی از بین می­رود که ما دریابیم این لقب هیچ ربطی به فرزند خدا بودن ندارد بلکه خدا خود آنرا اعلان نمود. فرزند خدا؟ ولی مطلقاً اینگونه نبود! خدا به دنیا اعلام کرد که مسیح قلب محبت خدا را داراست. زمانیکه عیسی توسط یحیای تعمید دهنده تعمید یافت، ندای خدا برای تکریم عیسی از آسمان در می رسید: «تو پسر محبوب من هستی که به تو خوشنودم.» آری، عیسی شفاف تر از هر نبی و متفاوت با هر نبی دیگری خدا را نمایان نمود. و خدا چنان از او خوشنود بود که به او لقبی عطا کرد. او آنقدر خوشنود شد که عیسی را سه روز بعد از مرگش، زنده نمود! عیسی به آسمان بالا برده شد و با زبان خود به ما گفت دوباره به زمین باز می گردد. رخداد های اخیر نشان دهنده ظهور نزدیک اوست. خدا چه ارزشی برای شما قائل است! بواسطه ناپاکی و گناه، فرزندان آدم (همه ما) بازیچه دست شیطان شدند. مانند غلامان مقید زمینی که سرانجامش نابودی است شده ایم. با ایمان به قربانی کفاره بره خدا، فرزندان آدم می توانند به خانه با محبت خدا وارد شوند. عیسی رابط پیوند انسان با محبت خدا بود و هست فقط کافی است به او ایمان بیاوریم. چنین محبتی، بی همتاست. ما فرزندان پادشاه آسمانی می شویم! چه وعده با ارزشی! چه واقعیت عالی و بی نظیری. به حقیقت ایمان بیاورید و اعتراف نمایید و از طریق عیسی مسیح با خدا ارتباط جدیدی بیابید.

bottom of page