top of page

آیا افسرده هستید؟ آیا به خودتان یا به آنچه آینده برای شما خواهد داشت نامطمئن هستید؟ آیا به نظر اخگر امیدتان به خاموشی می‌گراید؟ در ادامه نحوه برافروختن امیدتان را دریابید!

امید

امید آتشی است که در هنگام تاریکی از درون می سوزد. امید قوی به شما برای لذت از زندگی، شهامت و نیرو می بخشد.

آیا افسرده هستید؟ آیا به خودتان یا به آنچه آینده برای شما خواهد داشت نامطمئن هستید؟ آیا به نظر اخگر امیدتان به خاموشی می گراید؟ در ذیل نحوه برافروختن امیدتان را دریابید!

اولاً، صد در صد امیدتان را بر خدای آسمانی قرار بدهید. کتاب مقدس می گوید: «زیرا خداوند می گوید: فکرهایی را که برای شما دارم می دانم که فکرهای سلامتی می باشد و نه بدی تا شما را در آخرت امید بخشم.» (ارمیای‌ نبی باب ۲۹ آیه ۱۱‌). آری، خدا فکرهای خوبی را برای شما برنامه ریزی میکند. او امید است. هیچ چیز بر روی این زمین، نه ثروت، نه شغلتان، نه توانایی تان، نه حتی روابط انسانی قادر نیستند برای شما امید واقعی را فراهم کنند. خدا برای مردم و در میان ایشان معجزات فراوان انجام می دهد. شما باید یکی از آنها باشید. به او امیدوار باشید.

دوماً، برای شناخت خدا با تمامی قلب تان اشتیاق داشته باشید تا ترقی را در امید خود ببینید. شما میتوانید با مطالعه روزانه کتاب مقدس خدا را بهتر بشناسید. کتاب مقدس داستانهایی را نقل می کند که چگونه خدا با وفاداری کامل افرادی را مانند شما در طول تاریخ نجات داده است. بخاطر داشته باشید اعمالی که خدا در حق دیگران انجام داده است، امید ما را می سازد. کتاب مقدس به وعده های خدای قادر مطلق نیز می پردازد. وعده هایی این چنین: «و تو بازگشت نموده، قول خداوند را اطاعت خواهی کرد، و جمیع اوامر او را که من امروز به تو امر می فرمایم، بجا خواهی آورد. و یهوه، خدایت، تو را در تمامی اعمال دستت و در میوه بطنت و نتایح بهایمت و محصول زمینت به نیکویی خواهد افزود، زیرا خداوند بار دیگر بر تو برای نیکویی شادی خواهد کرد، چنانچه بر پدران تو شادی نمود.» (سفر تثنیه باب ۳۰ آیات).

زمانیکه شروع به حرف زدن با خدا می کنید امیدتان رشد خواهد کرد درست مانند فردی که با دوست خود صحبت می کند. نگرانی های خود را به او بگویید . در حقیقت، نگرانی ها و ترسهای خود را به او وگذار کنید. کاملاً به او اطمینان کنید. این هم دعایی از طرف اشعیاء نبی: «اینک خدا نجات من است و بر او توکل نموده، نخواهم ترسید. زیرا یهوه قوت و تسبیح من است و نجات من گردیده است.» (اشعیا باب ۱۲ آیه ۲).

سوماً، اگر شما می خواهید امیدتان چون آتش فروزان باشد، باید ایمان بیاورید که خدا پیش از این به شما پیروزی بر مرگ را عطا کرده است... البته اگر ایمان بیاورید. به چه؟ آری، بر مرگ، جهنم و مورد لعنت قرار گرفتن غلبه شده است و دیگر بر علیه شما هیچ قدرتی ندارند. این به چه معناست؟ درک می کنید همه ما می دانیم که داوری نهایی وجود خواهد داشت. اما خدا می­فرماید: «پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند.» (رساله به رومیان باب ۸ آیه ۱). این جمله را دوباره بخوانید. اکنون در این آیه تفکر کنید، «زیرا که مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خدواند ما عیسی مسیح.»( رساله به رومیان باب ۶ آیه ۲۳).

آیا کلید امید را می بینید؟ بودن در عیسی مسیح کلید گذر از داوری است. شما می توانید در جاهای دیگر این وبسایت در رابطه با «انجیل» بیشتر مطالعه نمایید. بله، امید وجود دارد؛ امید باشکوه به زندگی ابدی و همه در دستان توانای عیسی مسیح است. چرا؟ چون این نقشه مقتدرانه خدا بود. کلمات نامی درباره عیسی در کتاب مقدس را ملاحضه کنید. «زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد.» (یوحنا باب ۳ آیات ۱۶ و ۱۷). بنابراین، امید شما واقعی است! این امید زنده است، فردی زنده یعنی مسیح کسی که در حقیقت در آسمان پهلوی خدا نشسته است. این کلمات امیدوار کننده را از عهد جدید در نظر بگیرید: «پس‌ به‌ این‌ چیزها چه‌ می گوییم‌؟ هرگاه‌ خدا با ما است‌ کیست‌ به‌ ضد ما؟ او که‌ پسر خود را دریغ‌ نداشت‌، بلکه‌ او را در راه‌ جمیع‌ ما تسلیم‌ نمود، چگونه‌ با وی‌ همه‌ چیز را به‌ ما نخواهد بخشید؟ کیست‌ که‌ بر برگزیدگان‌ خدا مدعی‌ شود؟ آیا خدا که‌ عادل‌ کننده‌ است‌؟ کیست‌ که‌ بر ایشان‌ فتوا دهد؟ آیا مسیح‌ که‌ مُرد بلکه‌ نیز برخاست‌، آنکه‌ به‌ دست‌ راست‌ خدا هم‌ هست‌ و ما را نیز شفاعت‌ می‌کند؟ کیست‌ که‌ ما را از محبت‌ مسیح‌ جدا سازد؟ آیا مصیبت‌ و دلتنگی‌ یا جفا یا قحط‌ یا عریانی‌ یا خطر یا شمشیر؟ چنانکه‌ مکتوب‌ است‌ که‌ بخاطر تو تمام‌ روز کُشته‌ و مثل‌ گوسفندان‌ ذبحی‌ شمرده‌ می‌شویم‌. بلکه‌ در همه‌ این‌ امور از حد زیاده‌ نصرت‌ یافتیم‌، بوسیله‌ او که‌ ما را محبت‌ نمود. زیرا یقین‌ می‌دانم‌ که‌ نه‌ موت‌ و نه‌ حیات‌ و نه‌ فرشتگان‌ و نه‌ رؤسا و نه‌ قدرتها و نه‌ چیزهای‌ حال‌ و نه‌چیزهای‌ آینده‌ و نه‌ بلندی‌ و نه‌ پستی‌ و نه‌ هیچ‌ مخلوق‌ دیگر قدرت‌ خواهد داشت‌ که‌ ما را از محبت‌ خدا که‌ در خداوند ما مسیح‌ عیسی‌ است‌ جدا سازد» (رساله به رومیان باب ۸ آیات ۳۱ الی ۳۹).

ای دوست، آیا می بینی که چیزهای زیادی برای امیدواری داری؟ ناامید نشو! درباره آینده شک نکن؛ به خدا و ناجی آسمان توکل کن. سه مرحله بالا را بخاطر بسپارید تا سبب افزایش امیدتان بشود. ۱) به خدا امیدوار باشید. ۲) با مطالعه روزانه کتاب مقدس و دعا برای شناخت خدا مانند دوست کوشش کنید. ۳) امیدوار باش زیرا عیسی آمد، مُرد ، زنده شد و اکنون بر دست راست خدا نشسته است. «متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که بحسب رحمت عظیم خود ما را بوساطت برخاستنِ عیسی مسیح از مردگان برای یک امید زنده از نو تولید نمود.» (رساله اول پطرس باب ۱ آیه ۳).

آیا امید را می­خواهید؟ آیا در زندگی خود صلح و آرامش را می خواهید؟ آیا صلح با خدا را می خواهید؟ پاسخ شما اینجاست: «پس‌ چونکه‌ به‌ ایمان‌ عادل‌ شمرده‌ شدیم‌، نزد خدا سلامتی‌ داریم‌ بوساطت‌ خداوند ما عیسی‌ مسیح‌، که‌ به‌ وساطت‌ او دخول‌ نیز یافته‌ایم‌ بوسیله‌ ایمان‌ در آن‌ فیضی‌ که‌ در آن ‌پایداریم‌ و به‌ امید جلال‌ خدا فخر می‌نماییم‌.»(رساله به رومیان باب ۵ آیات ۱ الی ۲).

bottom of page