دروس صراط مستقیم

تازه‌ها

۲۳- راهنمای مطالعه کلام خداوند سال ۲۰۲۰

راهنمای مطالعه کلام خداوند

راهنمای مطالعه کلام خداوند مربوط به سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹ اضافه شد. به اختصار در این راهنما بیشتر  با نحوه شروع آموزش و یادگیری از باغ عدن تا به ابد در کلام خدا آشنا شوید.

پیرو مسیحم

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت عهد‌جدید برای سازمان A Sure Harvest محفوظ است© ۲۰۱۵ - ۲۰۲۰.

 Winnetka, CA

  • logo
  • White SoundCloud Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon