top of page

جلسه مطالعه، مباحثه، پرسش و پاسخ

خبری بسیار شادی بخش برای همگان!

آنگاه فرشته‌ای دیگر دیدم که در دل آسمان پرواز می‌کرد و انجیل جاودان با خود داشت تا ساکنان زمین را بشارت دهد، از هر قوم و طایفه و زبان و ملت که باشند. هم او به آواز بلند گفت: «از خدا بترسید و او را جلال دهید، زیرا که ساعت داوری او فرا رسیده است. او را بپرستید که آسمانها و زمین و دریا و چشمه‌ساران را او آفرید.»

                                         (مکاشفه ۱۴: ۶، ۷)

تازه‌ها

۲۹- راهنمای مطالعه کلام خداوند سال ۲۰۲۲ سه ماهه دوم -پیدایش.png

راهنمای مطالعه کلام خداوند

کتاب پیدایش از این لحاظ حائز اهمیت است چرا که بیش از هر کتابی دیگر، در هر کجا، به ما در درک وجود ما به عنوان موجود بشری کمک می کند، در عصر حاضر این حقیقت بسیار حیاتی تر است، در روزگاری که گوئی ما انسانها چیزی جز برآیند حاصل از یک تصادف و تکامل تدریجی در این جهان مادی نیستیم...
عهد جدید

عهد جدید

Watch Now
Information of ahdejadeed.jpg

پیرو مسیحم

bottom of page