مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت عهد‌جدید برای سازمان A Sure Harvest محفوظ است© ۲۰۱۵ - ۲۰۲۰.

 Murrieta, CA

info@ahdejadeed.com

  • logo
  • White SoundCloud Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

دروس صراط مستقیم

تازه‌ها

۲۰- راهنمای مطالعه کلام خداوند سال ۲۰۲۰

مطالعه کلام خداوند

راهنمای مطالعه کلام خداوند مربوط به سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ اضافه شد. به اختصار در این راهنما در خصوص جنجال برانگیزترین و حقیقی ترین نبوت کتاب مقدس کاملا منطبق با تاریخ را از دید کلام خداوند مطالعه کنید.

پیرو مسیحم