دروس صراط مستقیم

تازه‌ها

۲۱- راهنمای مطالعه کلام خداوند سال ۲۰۲۰

مطالعه کلام خداوند

راهنمای مطالعه کلام خداوند مربوط به سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ اضافه شد. به اختصار در این راهنما در خصوص نحوه درک و تفسير کلام خداوند مطالعه خواهید نمود!

پیرو مسیحم

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت عهد‌جدید برای سازمان A Sure Harvest محفوظ است© ۲۰۱۵ - ۲۰۲۰.

 Winnetka, CA

  • logo
  • White SoundCloud Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon