مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت عهد‌جدید برای سازمان A Sure Harvest محفوظ است© ۲۰۱۵ - ۲۰۱۹.

 Murrieta, CA

info@ahdejadeed.com

  • logo
  • White SoundCloud Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

دروس صراط مستقیم

تازه‌ها

۲۰- راهنمای مطالعه کلام خداوند سال ۲۰۱۹

مطالعه کلام خداوند

راهنمای مطالعه کلام خداوند مربوط به سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۸ اضافه شد. به اختصار در این راهنما در خصوص نحوه بازگشت قوم اسرائیل به سرزمین موعود و نقش پادشاهان پارس در تحقق این امر از دید کلام خداوند بیشتر بخوانید.

پیرو مسیحم