top of page

گاهی افراد می گویند: چرا چهار انجیل وجود دارد؟ چون اینها با هم متفاوت هستند، ثابت نمی­کند که کتاب مقدس تحریف شده است؟

موعظه شماره ۲: ۴ شاهد

مجموعه موعظه‌های عیسی بر فراز کوه

 

چهار نفر هستند که زندگی و تعالیم عیسی مسیح را ثبت کرده­اند. این افراد متی، مرقس ، لوقا و یوحنا نام دارند. چون آنها در مورد عیسی مسیح مطالبی را به رشته تحریر درآورده‌اند ما نوشته هایشان را انجیل می‌خوانیم. به این نوشته ها انجیل متی، انجیل مرقس انجیل لوقا و انجیل یوحنا می­گوییم. گاهی اوقات این چهار انجیل را اناجیل نیز می­نامیم. مثلاً ممکن است بگوییم: «در اناجیل، چنین و چنان می­خوانیم.» دو انجیل متی و لوقا موعظه عیسی مسیح بر فراز کوه را ثبت کرده‌اند.

 

گاهی افراد می‌گویند: چرا چهار انجیل وجود دارد؟ چون این‌ها با هم تفاوت دارند ثابت نمی­کند که کتاب مقدس تحریف شده است؟ متأسفانه، افرادی که این گفته را بیان می‌کنند در واقع بی اطلاعی خود نسبت به مکاشفه را نشان می‌دهند و بیشتر اوقات، فقط آنچه را که دیگران گفته­اند تکرار می‌کنند، حتی اگر اصلاً در مورد موضوع چیزی ندانند. ولی افراد وفاداری نیز وجود دارند که برای بی اعتبار کردن کتاب مقدس تلاش نمی‌کنند و فقط به دنبال حقیقت می‌گردند. امروز طرف صحبت من این افراد خواهد بود.

 

وحی چیست؟ چطور عمل می‌کند؟ از لحاظ فرهنگی ما در میان کسانی زندگی می­کنیم که فکر می­کنند وحی تنها زمانی است که خدا کلمات مشخصی را انتخاب می‌نماید و سپس آنها را از طریق فرشته به دیگران منتقل می‌نماید. اما آیا وحی فقط این است؟ خیر. بگذارید راجع به این موضوع توضیح بدهم. کتاب مقدس متشکل از ۶۶ کتاب است. این ۶۶ کتاب تقریباً ۴۰ نویسنده دارد. کارشناسان یهودی، آرامی و یونانی می­توانند تفاوت‌ در سبک نوشتن این ۴۰ نویسنده را تشخیص بدهند. توانایی آموزشی و نوشتاری این ۴۰ نویسنده با هم متفاوت بودند. تعدادی از آنها چوپان، تعدادی کشیش و برخی نیز پادشاه بودند.

 

اگر چه کتاب مقدس توسط انسان نوشته شده است اما خدا را بعنوان نویسنده خود معرفی می­کند.

 

حزقیال باب ۱ آیه ۳: «كلام‌ یهوه‌ بر حزقیال‌ بن‌ بوزی‌ كاهن‌ نزد نهر خابور در زمین‌ كلدانیان‌ نازل‌ شد و دست‌ خداوند در آنجا بر او بود. حزقیال‌ به ما می‌گوید که این پیام را از جانب خداوند آورده است.»

 

یوئیل باب ۱ آیه ۱: «كلام‌ خداوند كه‌ بر یوئیل‌ بن‌ فَتُوئیل ‌نازل‌ شد. به این ترتیب، یوئیل‌ می‌گوید که پیامی که وی داشته است متعلق به وی نبوده است بلکه کلام خداوند است.»

 

همه حقایق از خدا سرچشمه می‌گیرند.

 

رساله دوم به تیموتائوس باب ۳ آیه ۱۶ : «کتاب مقدس با الهام خداوند آمده است و برای تعلیم، اثبات دوباره، اصلاح و آموزش تقوی و نیکوکاری مفید می‌باشد.»

 

اما حقایق به زبان انسان‌ها گفته شده است. خدا از طریق روح القدس نوری در دل‌ها و اذهان بندگانش جاری می‌سازد. خدا به بندگان خود خواب‌ها، رویاها، نمادها و نمونه‌های انبیاء را عطا نمود. انبیائی که حقایق وحی شده بر آنها را به طریق تفکرات‌شان به زبان انسان‌ها بیان می‌نمودند.

 

اما ده فرمان کلام حقیقی است که خدا اظهار داشت و نوشت. همه آن‌ها بیان صریح و دقیق او هستند. این سخنان نه از آن انسان بلکه دارای خصوصیت الهی هستند. کتاب مقدس که با حضور خدا به زبان انسان بیان می­شود ترکیبی از ویژگیهای انسانی و الهی می­باشد.

 

کتاب مقدس ویژگی‌های خاص نویسندگانی را نشان می­دهد که در دوره‌های متفاوت می­زیسته­اند و از طبقه و مشاغل متفاوتی آمده بودند؛ نویسندگان متعددی که برای بیان افکارشان از عبارات متفاوتی استفاده کردند. اغلب، همان حقیقت بیان شده توسط یک نویسنده به نحوی مؤثرتر توسط نویسنده دیگر بیان شده است. برخی از نویسندگان موضوع را با جوانب و روابط مختلف ارائه می­دهند، در صورتی که خواننده سطحی نگر، بی دقت و یا متعصب ممکن است تناقضات آشکاری را مشاهده نمایند اما خواننده متفکر و محترم به روشی واضح در این متون هماهنگی اساسی را خواهد یافت.

 

افراد مختلف حقیقت را با جوانب مختلف مطرح می­کنند و گاهی یک نویسنده بیشتر تحت تأثیر یک جنبه از موضوع قرار می‌گیرد. در حالی که نویسنده دیگر جنبه دیگر آن موضوع را ارزیابی می­کند. اما هماهنگی کاملی در میان آنها وجود دارد حتی اگر حقیقت را از جوانب مختلف دیده باشند.

 

البته، خدا اذهان انبیاء را در هر آنچه می‌نویسند و می‌گویند هدایت می‌نماید. اما وحی و الهام بر کلام پیامبر اثر نمی‌گذارد بلکه بر خود آنها اثر می‌گذارد. پیامبر با افکاری تحت تأثیر روح القدس الهام دریافت می­کند. کلام پیامبر تحت تأثیر ذهن خود او قرار می­گیرد. ولی در ادامه خواست الهی است که منتشر می‌شود؛ اراده و مقصود الهی با مقصود و اراده انسانی ترکیب شده و نشان می‌دهد که کلام پیامبر همان کلام خداست.

 

عِزرا باب ۱ آیه ۱: «و در سال‌ اول‌ كورش‌، پادشاه‌ پارس‌ تا كلام خداوند به‌ زبان‌ اِرمیا كامل‌ شود، خداوند روح‌ كورش‌ پادشاه‌ پارس‌ را برانگیخت‌ تا در تمامی‌ ممالك‌ خود فرمانی‌ نافذ كرد و آن‌ را نیز مرقوم داشت‌ و گفت‌، کتاب مقدس انجیل چنین است: پیام کامل خدا به زبان ناکامل انسان.»

 

بسیاری از مردم تفاوت‌های موجود اناجیل را می‌بینند و می‌گویند که این نوشته‌ها موثق نیستند. اما اگر شما بدقت بیاندیشید، عکس قضیه را خواهید دید. نویسندگان اناجیل خود را شاهد معرفی کردند که حتی برای این شهادت‌ها، شهرت و حتی زندگی‌شان را به خطر انداختند.

 

امروزه در دادگاه، اگر دو شاهد برای شهادت کلامِ خود عیناً سخنان یکسان بکار ببرند شهادت آنها فاقد اعتبار است. چرا؟ چون تجربه نشان داده است که دو فرد دقیقاً به یک روش یک رویداد را مشاهده نمی‌کنند. یک شاهد از یک نقطه نظر تحت تأثیر قرار می‌گیرد در حالی که شاهد دیگر از نقطه نظری دیگر بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. حتی اگر آنها شاهد یک رویداد و ماجرا بوده باشند، از سخنان متفاوتی برای بیان تفکرات خود استفاده خواهند نمود. تا زمانیکه شهادتشان با یکدیگر تناقض نداشته باشد، داری اعتبار است.

 

بنابراین اگر شهادت شاهدین دقیقاً مشابه یکدیگر باشد، کلام آنها دروغ خواهد بود و این نشان دهنده آن است که آنها باهم تبانی کرده‌اند.

 

عیسی به زبان آرامی سخن گفت ولی لوقا و متی به زبان یونانی نوشتند. دو مترجم کلمات متفاوتی را انتخاب می‌کنند اما هر دو وفادارانه پیام را منتقل می‌کنند.

 

رساله دوم تیموتائوس باب ۳ آیه ۱۶: «کتاب مقدس با الهام خداوند آمده است و برای تعلیم، اثبات دوباره، اصلاح و آموزش تقوی و نیکوکاری مفید می‌باشد.»

 

رساله دوم پطرس باب ۱ آیه ۲۱: «رسالت هرگز به اراده انسان نیامد بلکه مردان مقدس از آن سخن گفتند زیرا آنها توسط روح القدس هدایت می‌شدند.»

 

بیایید فرض کنیم من در سالن انتظار ساختمانی هستم و یک مامور آتش نشانی وارد می‌شود و می‌گوید: «این ساختمان آتش گرفته است، آن را تخلیه کنید.» من بسرعت خارج می‌شوم و به زبان فارسی، بطور ناقص می‌گویم،‌ »مامور آتش نشانی به من گفت: اینجا آتش سوزی رخ داده است خودتان را نجات دهید!» آیا ممکن است شما به من بگویید: ما حرف تو را باور نمی‌کنیم زیرا هیچ فارسی زبانی نمی‌گوید: «جایی آتش سوزی رخ داده است، پس تو پیام را عوض کرده‌ای و ما از اینجا تکان نخواهیم خورد؟» پیام مامور آتش نشانی درست بود. حتی اگر سخنان پیام آور کامل نباشد، پیام قابل درک است. به انجیل ایمان بیاورید؛ چون آتش واقعی در زندگی آینده ما وجود دارد.

 

حال، شما از مسئله وحی غافل نیستید. شما اتهامات ناآگاهانه افراد دیگر را تکرار نخواهید کرد. ده فرمان و همچنین کتاب مقدس الهام کلامی نیستند بلکه الهام استدلالی هستند.

 

لوقا و متی موعظه عیسی بر فراز کوه را به روش‌های مختلفی بیان می‌کنند. اما ما با خواندن هر کدام از آنها، حقیقت خدا را بهتر درک خواهیم کرد. تفاوت‌ها، اعتبار کتاب مقدس را افزایش می‌دهند.

bottom of page