top of page

برای دریافت حقیقت آسمانی با ما ارتباط برقرار کنید

کتابچه راهنمای مطالعه کلام خداوند 

راهنمای مطالعه کلام خداوند ـ انجیل براساس عِزرا و نِحِمیا

۲۰- راهنمای مطالعه کلام خداوند سال ۲۰۱۹

عِزرا و نِحِمیا رهبران استثنایی و هدایت شده توسط روح، خدا محور و مبتنی به کلام بودند ،که عمیقا خواستار کامیابی قوم خداوند بوده تا نام او اعتلا یابد و در تمامی جهان اعلام گردد .زندگی آنهًا طوری شکل و الگو گرفته بود که خدا بتواند ارادۀ خویش را از طریق رهبران خادمِ وفادار و متعهد خویش به پیش ببرد.

به خاطر سرشت گناهکار ما، عاداتِ اکتسابی و خصایل ارثی، فقط می توانیم از طریق مطالعهٔ کلام متحول کنندهٔ خداوند و با کمک روح القدس، تغییرات حقیقی و پایداری را بدست آوریم. ایمانداران  «نه به قدرت و نه به قوّت، بلکه به روح {خداوند}» زندگی می کنند (زکریا ۴: ۶)، و با توکل و تمسّک به وعده های خداوند به واسطۀ  ایمان (حبقوق ۲: ۴)، که به یک زندگی روحانی پویا منجر می شود.

دروس این سه ماهه این گونه به تصویر می کشد که زندگی پیچیده و بغرنج است. به محض اینکه مترصد می شویم تا کاری نیکو انجام دهیم، موانع ظاهر  میشوند، و مخالفت ها قد عَلمَ می کنند. حتی ممکن است  که دوستان ما بطور آشکارا یا مخفیانه با ما مخالفت کنند، و شاید جزو دشمنان ما بشوند. موانع و مقاومت در برابر خیر نشان  میدهد که شیطان زنده ، و گناه واقعی است. مبارزه با شیطان با قدرت بشری نا ممکن است زیرا که شریر قوی تر از ماست. تنها خداوند  میتواند ضامن پیروزی  ما و متحول کنندهٔ افکار ما باشد، و به ما برای یک زندگی مطلوب قدرت بدهد. نومیدی های زندگی، فرصت هایی برای تغییر هستند. نا امیدهای ممکن است به ما کمک کنند که برروی کمبودها و ضعف های خود متمرکز شویم و رشد روحانی خود را تسریع کنیم ،زیرا که ما از طریق قدرتی که خداوند به ما می بخشد، پیروزی بر هر بحرانی را بدست می آوریم.

نه کتاب عِزرا و نه نِحِمیا، هیچکدام با خوش بینی به پایان نمی رسد. گناه مسئله مهمی است که به سرعت و به راحتی گسترش می یابد. بزرگترین چالش ها بیرونی نیستند، بلکه با خیانت به خداوند به واسطۀ عدم پیروی از ارادۀ آشکار او، از طرف قوم خود وی چنین می باشد. وفاداری به خداوند و پایداری در پیروی از فرامین او، سخت ترین آزمایش برای کلیسای خداوند است. همانطور که عِزرا درست فهمید، تنها قدرت برای تغییر از طریق کنکاش مستمر کلام خداوند و درک عمیق و درون سپاری آنها بدست آید.

به منظور شروع تحقق نبوت های ۷۰ هفته و ۲۳۰۰ شب و روز (که هر دو از سال ۴۵۷ قبل از میلاد آغاز  می شوند)، خداوند رحمت و بزرگواری خویش مداخله  می کند و اردشیر اول را تحت تاثیر قرار می دهد تا به عِزرا و گروهی از اسرائیلی ها اجازه دهد تا به اورشلیم بازگردند و امنیت راه را تضمین کند و حتی نیازهای مادی و تدارکات مالی را برای خدمات معبد مهیا سازد. (عِزرا ۷: ۱۱ تا ۲۸).

مضامین کلیدی الهیاتی این دو کتاب عبارتند از مشیت الهی، وفاداری، و عهدِ خداوند. خداوند به وعده های خود وفادار بود، هر چند که قوم او کوته فکر، مغشوش، پریشان و لجوج بودند. او از طریق خادمان خودش، آنها را از وضعیت رخوت باری که در آن قرار داشتند، به احیا و اصلاح دعوت کرد.

«کار احیا و اصلاحات با بازگشت تبعیدیان، تحت رهبری زروبابل و عِزرا و نِحِمیا به پیش رفت، که ارائه کنندۀ تصویری از یک کار احیای روحانی است که در ایام پایانی تاریخ زمین صورت می پذیرد. بازماندگان اسرائیل، مردمی ضعیف بودند که در معرض تاخت و تاز دشمنانشان قرار داشتند؛ امّا خداوند از طریق آنان قصد داشت معرفت خویش و احکام خود را حفظ کند. آنها نگهبانانِ عبادتِ حقیقی و حافظان نبوت های مقدس بودند.» (الِن جی وایت، انبیا و پادشاهان، صفحه ۶۶۷).

عِزرا و نِحِمیا از لحاظ تاریخی به هم مرتبط بودند، و آنها تحولی حیاتی را در زندگی قوم خداوند پوشش دادند. این ۲۳ باب یک حکایت بزرگ، با زیر مجموعه های آن که مکمل یکدیگر هستند و مسائل الهیاتی مشابهی را پوشش می دهند. با مطالعه دقیقِ الگویِ ارائه شده، می توانیم اقدامات بزرگ تاریخی خداوند و رهبری پر مهر او را درک کنیم.

در نظر داشته باشید که همه چیز در این کتاب ها در نظم تاریخی خود ارائه نگردیده، و این که بخش هایی از آن به سبک موضوعی نگاشته شده است .

همانطور که خواهیم دید، چالش عِزرا و نِحِمیا این نبود که معبد را بازسازی کنند (معبد در سال ۵۱۵ قبل از میلاد، بیش از ۵۰ سال قبل از ورود عِزرا تکمیل و وقف شد)، بلکه بازسازی شهر اورشلیم، مدیریت آن، و استقلال ملی آن بود که همگی در نهایت راه را برای آمدن مسیح هموار می کردند.

همانطور که ما در این سهِ ماهه، کلام خداوند را مطالعه می کنیم، باشد که خداوند ما را الهام بخشد، قلب های ما را لمس کند و افکار ما را متحول سازد و به ما توانایی بخشد تا روزانه با ایمان و شور و شوق در پی او باشیم و او را پیروی کنیم.

یِزی ماسکلا، دکترای الهیات، رئیس دانشکده و استادِ تفسیر عهد عتیق و الهیات در دانشکدۀ الهیات دانشگاه اندروزِ وابسته به کلیسای ادونتیست های روز هفتم است. او در سال ۱۹۹۹ به این دانشکده ملحق شد. پیش از آمدن به دانشگاه اندروز، ماسکلا در سِمَت های مختلف از جمله (کشیش، کارمند امور اداری، معلم، و مدیر) در جمهوری چک خدمت کرده است و تعداد زیادی مقاله و کتاب را به زبان های چک و انگلیسی نوشته و یا ویرایش نموده است. علاوه بر این، او در چندین پروژه باستان شناسی در تّلّ جَلول در ارُدن شرکت داشته است.

دروس

فهرست مطالب و مقدمه

درس ۱ - درکی از تاریخ: زروبابل و عزرا

درس ۲ - نحمیا

درس ۳ - فراخوان خداوند

درس ۴ - مواجه شدن با مخالفان

درس ۵ - نقض روح احکام

درس ۶ - خواندن کلام

درس ۷ - خداوند بخشایشگر ما

1 / 2

Please reload

آرشیو

bottom of page