top of page

برای نمونه، در زبان انگلیسی امروزی کلمه «شراب» همیشه به آب میوه تخمیر شده اشاره می‌کند و اغلب لغت‌نامه‌های امروزی فقط این ترجمه را منعکس خواهند کرد. ولی لغت‌نامه‌های قدیمی‌تر نشان می‌دهند که زمانی کلمه «شراب» به زبان انگلیسی می‌توانست به معنای شراب تخمیر شده یا آب انگور تخمیر نشده باشد.

چرا مصرف شراب یا نوشیدنی الکلی بی فایده است؟

پاسخ کتاب مقدس به ما این است که اراده خدا برای زندگی‌های ما انجام این امر نیست.

 

شراب‌ استهزا می‌كند و مسكرات عربده‌ می‌آورد، و هر كه‌ به‌ آن‌ فریفته‌ شود حكیم‌ نیست‌. امثال سلیمان باب ۲۰ آیه ۱.

 

بنابراین‌ مثل‌ دیگران‌ به‌ خواب‌ نرویم‌ بلکه‌ بیدار و هشیار باشیم‌. زیرا خوابیدگان‌ در شب‌ می‌خوابند و مستان‌ در شب‌ مست‌ می‌شوند. لیکن‌ ما که‌ از روز هستیم‌، هشیار بوده‌، جوشن‌ ایمان‌ و محبت‌ و خود امید نجات‌ را بپوشیم‌. زیرا خدا ما را تعیین‌ نکرد برای‌ غضب‌ بلکه‌ بجهت‌ تحصیل‌ نجات‌، بوسیله‌ خداوند ما عیسی‌ مسیح‌. رساله اول به تسالونیکیان باب ۵ آیات ۶ الی ۹.

 

آیا ایراد نمونه‌هایی از کتاب مقدس برای اثبات اینکه نوشیدن الکل مضر است و منجر به کاهش ظرفیت فیزیکی و روحانی فرد می‌شود واقعاً ضرورت دارد؟ آیا حقیقت ندارد که هر روز در روزنامه‌ها ما داستان‌های غمگینی از وِلخرجی، سوء استفاده‌های زناشویی، کتک زدن، زنا، دزدی‌ها، نزاع‌ها، قتل‌ها، تصادفات رانندگی، مشاجره‌ها و بیماری‌های جسمی که توسط نوشیدنی‌های الکلی تهییج شده‌اند را می‌خوانیم؟ حتی مصرف مقدار ناچیز نوشیدنی الکلی به قابلیت هدایت وسیله نقلیه موتوری توسط فرد خدشه وارد می‌کند و سلول‌های مغزی او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر پیروان مسیح مصرف کننده الکل باشند، چه سرمشقی برای بی‌ایمانان خواهند بود؟ آیا آنها با این کار بی‌ایمانان را تشویق نخواهند کرد تا از طُرق دنیوی پیروی کنند و آمادگی روحانی لازم برای ظهور دوباره مسیح را نپذیرند؟

 

با در نظر گرفتن این موضوع شاید از مسیحیان بپرسید، چرا آنها فکر می‌کنند مصرف الکل بجاست! بیشتر بخوانید.

bottom of page