top of page

اگر شما از مسیحیان بپرسید که چرا گوشت خوک می خورند، بسیاری خواهند گفت خدا فقط یهودیان را از خوردن گوشت خوک منع نمود. اگر فقط بدنهای یهودیان بواسطه خوردن غذای بی کیفیت صدمه می دید این استدلال صحت داشت! ولی این مسئله صحت ندارد. اگر مسیحیان خود را قوم خدا می دانند و باید او را در بدن و روح جلال رسانند پس آیا آنها نباید بهترین غذاها ممکن را بخورند؟

آیا خوردن گوشت خوک سود یا فایده ای هم دارد؟

کتاب مقدس به ما می گوید که خوردن گوشت خوک خواست خدا برای زندگی ما نیست.

«و خوک زیرا شکافته سم است، لیکن نشخوار نمی‌کند، این برای شما نجس است. از گوشت آنها مخورید و لاشه آنها را لمس مکنید.» سفر تثنیه باب ۱۴ آیه ۸.

 

مغز و بدن بطور بسیار پیچیده ای به هم متصل هستند و اگر یکی آسیب ببینید دیگری نیز رنج خواهد برد. اگر فرد قوی و سالم باشد این دو عنصر بهتر می‌توانند تصمیمات مناسب را اتخاذ کنند. یکی از اهداف اصلی همه تعالیم اعطا شده از طرف خدا در کتاب مقدس یاری رساندن به ما در اتخاذ تصمیمات شایسته است. علاوه بر این، عیسی مسیح بزودی ظهور می‌کند و ما باید از لحاظ روحانی برای ظهور او آماده باشیم؛ این امر با خوردن خوراک هایی که خدا به وضوح آنها را بی کیفیت و ناسالم  اعلام کرده بسیار دشوارتر خواهد شد. بنابراین اگر هدفمان جلال خدا در بدنهایمان می‌باشد و می‌خواهیم برای ظهور عیسی مسیح آماده شویم باید سالم و تندرست زندگی کنیم.

 

با در نظر گرفتن این موضوع شاید شما از مسیحیان بپرسید که چرا فکر می‌کنند خوردن گوشت خوک مشکلی ندارد، همان چیزی که هم ناسالم است هم بی‌کیفیت!

 

اگر شما از مسیحیان بپرسید که چرا گوشت خوک می خورند، بسیاری خواهند گفت خدا فقط یهودیان را از خوردن گوشت خوک منع نمود. اگر فقط بدنهای یهودیان بواسطه خوردن غذای بی کیفیت صدمه می‌دید این استدلال صحت داشت! ولی این مسئله صحت ندارد. اگر مسیحیان خود را قوم خدا می‌دانند و باید او را در بدن و روح جلال رسانند پس آیا آنها نباید بهترین غذاها ممکن را بخورند؟

 

شاید دیگران بگویند خدا ممنوعیت رژیم غذایی و حفظ سبت را برای مجازات نافرمانی یهودیان از فرمان های او تعیین نمود. این هم غلط است! خدا با این بصیرت به قوم اسرائیل برکت داد و نه مجازات.

 

اگر شما از مسیحیان بپرسید که چرا گوشت خوک می خورند، آنها به گفته عیسی مسیح در مرقس باب ۷ آیه ۱۹ اشاره خواهند کرد:

 

«چون به قلب او وارد نمی‌شود، بلكه داخل معده‌اش می‌شود و از آنجا به مزبله می‌ریزد، به این ترتیب عیسی تمام غذاها را پاک اعلام كرد.» مرقس باب ۷ آیه ۱۹.

 

مسیحیان فکر می‌کنند عیسی با این گفته، «تمام غذاها را پاک اعلام کرد» و تفاوت بین حیوانات پاک و ناپاک را از بین برد. ولی عیسی مسیح اصلاً در رابطه با حیوانات پاک و ناپاک صحبت نمی‌کرد! او از سنت منعقد شده مشایخ یهود سخن می‌گفت که اگر نان،‌ شیر، ‌روغن یا گوشت حیوانی توسط یک فرد غیریهودی یا حیوان ناپاک لمس شود در نتیجه فرد یهودی را از لحاظ روحانی در برابر خدا ناپاک می‌سازد. عیسی بر خلاف عقیده عمومی اعلام کرد که این تعلیم کتاب مقدس نیست. ممکن نیست که با لمس چیزهایی که توسط غیر یهودی یا حیوان ناپاک تماس یافته‌اند از لحاظ روحانی یا جسمی ناپاک شوند. بطور خلاصه او اعلام کرد که همه مواد غذایی موجود در بازار «پاک» هستند یعنی قادر نیستند ما را از لحاظ روحانی آلوده کنند. ما در این خصوص توضیحات بیشتری را ارائه خواهیم داد، ولی این توضیحات برای کسانی که درباره جزئیات این مشکل آگاهی بیشتری دارند مفیدتر خواهد بود. خلاصه اینکه آیه مورد استفاده برای توجیه خوردن گوشت خوک آیه ای است که بسیار بد فهمیده شده است.

 

ادونتیست‌های روز هفتم از خوردن گوشت خوک خودداری می‌کنند زیرا که خدا مبرهن نموده که برای بدن مفید نیست. مهم است بدانید ادونتیست‌های روز هفتم ناپاک شدن شخص از لحاظ اخلاقی و روحانی با خوردن گوشت خوک را تعلیم نمی‌دهد مگر عمل خوردن بخاطر مخالفت و سرکشی از فرمان خدا انجام گیرد. خوردن غذای ناسالم هیچ کس را از لحاظ روحانی چه از داخل و چه بیرون در حضور خدا ناپاک نمی‌سازد. همانطور که عیسی تعلیم داد، غذا به شکم وارد می‌شود و سپس خارج می‌گردد. بلکه اعمال و افکار شریر است که یک شخص را در حضور خدا ناپاک می‌سازد. بهر حال کسانی که خدا را محبت می‌کنند و می‌خواهند خادم او باشند بهترین‌ها را برای زندگی خود جستجو خواهند کرد و خدا نیز در کلامش تعالیم با ارزشی را در مورد چگونه زیستن به همه ما عطا فرموده است.

 

تعالیم آمده در عهد قدیم و عهد جدید راجع به رژیم غذایی مناسب برای ایمانداران، به بهترین روش در نیات خدا درک می‌شوند. پس بیایید با نیات آشکار خدا در کتاب مقدس شروع کنیم.

bottom of page